اسپیکر سقفی Eco

اسپیکر سقفی Eco

اسپیکر سقفی Eco

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات عملکردی

مشخصات فنی


ویژگی ها


اسپیکر سقفی Eco  اسپیکر سقفی itr      اسپیکر سقفی g4  اسپیکر سقفی soundco اسپیکر  توکار فریم  21 
اسپیکر سقفی tis


دیدگاه های کاربران