موتور پرده برقی کنارو (بدون پورت شبکه BUS)

موتور پرده برقی کنارو (بدون پورت شبکه BUS)

موتور پرده برقی کنارو (بدون پورت شبکه BUS)

1490000 تومان

-


مشخصات کلی


مشخصات عملکردی

مشخصات فنی


ویژگی ها


موتور پرده برقی کنارو  (بدون پورت شبکه BUS)


دیدگاه های کاربران