نرم افزار IOS بر روی تبلت

نرم افزار IOS بر روی تبلت

نرم افزار IOS بر روی تبلت

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات نرم افزار

سیستم عامل IOS

امکانات کنترلی

کنترل روشنایی
کنترل سرمایش و گرمایش
کنترل سیستم صوتی
کنترل دستگاههای تصویری

ویژگی ها


نرم افزار IOS بر روی تبلت


دیدگاه های کاربران