کلید 4 پل ترموستات دار قاب شیشه مشکی عمودی

کلید 4 پل ترموستات دار قاب شیشه مشکی عمودی

کلید 4 پل ترموستات دار قاب شیشه مشکی عمودی

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات فنی

صفحه نمایش
قابلیت و تعداد کنترل سیستم سرمایش گرمایش
فابلیت کنترل سیستم اندازه گیری انرژی
تنوع رنگ
امکان فارسی سازی
قابلیت پخش رادیو
قابلیت و تعداد کترل سیتم گرمایش از کف
امکان ایجاد رمز وردی برای کنترل

مشخصات عملکری

تعداد کنترل خط های روشنایی
ترموستات
قابلیت کنترل موسقی
قابلیت کنترل سیستم امنیتی
امکان نمایش پیام هشدار
قابلیت کنترل و تغیر رنگ لامپ های RGB
قابلیت کنترل با ریموت
نوع کلید
قابلت و تعداد صفحات ایجاد سناریو
امکان برنامه ریزی دستی (DIY)

ویژگی ها


کلید 4 پل ترموستات دار قاب شیشه مشکی عمودی


دیدگاه های کاربران